NAUDOJIMO SĄLYGOS

Bendrovė
Klientų aptarnavimas
NAUDOJIMO SĄLYGOS

Dėl galimybių įvairovės ir pavojų, kurie kylą naršant internete, mes turime įdiegti naudojimo sąlygas (toliau - "sąlygos"), siekiant apsaugoti mūsų interneto svetainės vartotojus. Kai naudojatės mūsų svetaine, jūs sutinkate su šiomis sąlygomis.

1. Bendrieji naudojimosi apribojimai

Jūs sutinkate su šiomis sąlygomis:

 1. Be mūsų išankstinio raštiško leidimo, jokioje aplinkoje neplatinti, bet kurią bendrovės internetinio tinklalapio dalį ar dalis;
 2. Nesistengti, naudojantis bet kokiomis technologijomis ar kitomis priemonėmis,  pasiekti bet kuriuos duomenis mūsų interneto svetainėje. Išskyrus tokius būdus ar tokias priemones, esančias mūsų interneto svetainėje, kurie yra sukurti ir numatyti šiam tikslui;
 3. Nekeisti mūsų internetinėje svetainėje esančių duomenų turinio ar svetainės sudedamąsias dalis;
 4. Nepažeisti (nebandyti pažeisti) arba nebandyti išjungti, ar kitaip trukdyti su svetainės saugumu susijusias funkcijas, arba funkcijas kurios (i) užkerta kelią ar apriboja bet kokį turinio panaudojimą arba kopijavimą, ar (ii) vykdo svetainės turinio panaudojimo apribojimo ir prieinamumo funkciją;
 5. Nesinaudoti mūsų svetaine prekybos ir verslo tikslais;
 6. Neparsisiųsti visam laikui arba laikinai, nekopijuoti, neišsaugoti ir neplatinti mūsų svetainės turinio.
2. Autorinės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės
 1. Mes - jei nėra nurodyta kitaip - esame savininkas ar įgaliotas asmuo, turintis teisę, naudotis visa mūsų interneto svetainės informacija, įskaitant ir be apribojimų, tekstus, scenarijus, vaizdus, grafiką, grafinius vaizdus, nuotraukas, garso ir vaizdo failus ir vizualinį meną ( toliau -  ""Turinys""). Visas turinys priklauso mums arba yra licencijuotas. Turiniui yra taikomos autorinės teisės, prekių ženklų teisės ir kitų intelektualinių nuosavybių teisės. Bet kurie trečiųjų šalių prekių ženklai, esantys mūsų svetainėje yra jų atitinkamų savininkų prekių ženklai.
 2. Turinio negalima atsisiųsti, kopijuoti, atgaminti, platinti, perduoti, transliuoti, rodyti, parduoti, licencijuoti, keisti, pakartotinai naudoti, pasisavinti, panaudoti viešiems ar komerciniams tikslams, be mūsų išankstinio raštiško sutikimo. Mes pasiliekame visas svetainės turinio teises,  net tas kurios nėra aiškiai aprašytos.
 3. Bet koks mūsų autorinių teisių ar kitos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas, įskaitant teises priklausančias trečiosioms šalims, gali prieš jus inicijuoti civilinę arba baudžiamąją bylą.
3. Atsakomybė
 1. Mes suteikiame jums naujausią, teisingą ir aiškiai išreikštą informaciją. Nepaisant to, gali atsirasti netyčinių informacijos klaidų. Mes neatsakome už, visų pirma, tipografines klaidas ir už mūsų svetainėje esančios informacijos tikslumą, išsamumą bei savalaikiškumą.
 2. Informacija ir duomenys, esantys mūsų tinklalapyje gali būti keičiami be įspėjimo. Paslaugos, informacija ir duomenys mūsų svetainėje yra pateikiamos ""kaip yra"", nesuteikiant jokių garantijų.
 3. Mūsų internetinėje svetainėje yra nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius. Mes neatsakome už bet kokią informaciją, ryšius arba medžiagas, kurios yra susiję su šiomis svetainėmis. Taip pat mes neatsakome už šiose interneto svetainėse pateiktas nuorodas. Mes neesame šių trečiosios šalies tinklalapių dalis ir neatsakome už šių svetainių turinį ir / ar jose skelbiamas nuomonės.
 4. Naudodami mūsų svetainę, jūs prisiimate visą riziką, susijusią su tinklalapių naudojimu, įskaitant failų perdavimą, prieigą bei aktyvaciją, taip pat bet kokį pavojų kompiuterio programinei įrangai ar duomenų pažeidimą virusais.
 5. Bendrovė bet kuriuo atveju nėra atsakinga už neteisėtą duomenų naudojimą interneto tinklalapyje, ir bet kuriuo atveju nėra atsakinga už trečiųjų šalių teisių pažeidimus.
 6. Bendrovė nėra atsakinga už jokius tiesioginius ar  netiesioginius, specialius ar atsitiktinius nuostolius ar veiklos pasekmių sąlygotus nuostolius, įskaitant ir be apribojimų, negautą pelną, verslo procesų nutraukimą ar programinės įrangos bei elektroninių duomenų pažeidimą, įtakota arba kokiu nors būdu susijusi su bendrovės interneto tinklalapiu. Išskyrus nuostolius, kurie atsiranda dėl mūsų ketinimų arba aplaidaus elgesio.
4. Asmeniniai duomenys

Asmeniniams ir su įmone susijusiems duomenims yra taikomos bendrovės DUOMENŲ APSAUGOS GAIRĖS.

5. Įvairūs

Bendrovė pasilieka teisę laikas nuo laiko keisti šias sąlygas.

 

© Spectrum Brands Inc, September 2020,  2011 m. gegužės mėn.

Use translation key: CONVAR_DESCRIPTION