PRIVATUMO IR DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

Bendrovė
Klientų aptarnavimas
PRIVATUMO IR DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

Privatumo politika

Mes atsakingai vertiname duomenų apsaugos ir konfidencialumo reikalavimus ir veikiame pagal galiojančius nacionalinius ir Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos reikalavimus. Šiame tekste pateikiame svarbiausią informaciją apie mūsų vykdomą duomenų kaupimą, apdorojimą ir panaudojimą, pavyzdžiui, kokią informaciją ir asmens duomenis kaupiame ir kokiems tikslams juos panaudojame.

Kai kuriems pasiūlymams ar paslaugoms, kurios yra prieinamos interneto svetainėje https://lt.remington-europe.com/ gali būti taikomos kitos reguliavimo normos. Teikdami pasiūlymus ar paslaugas, atsižvelgiame į galiojančias papildomas reguliavimo normas, kaip pvz. papildomų garantijų skatinimas, ir šios normos yra viršesnės nei toliau išdėstytos nuostatos.

 

 1. Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas, atsakingas už Jūsų asmens duomenų kaupimą, apdorojimą ir panaudojimą siejant su šia interneto svetaine, pagal bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus, yra VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Regent Mill, Fir Street, Failsworth Manchester, M35 0HS, Jungtinė Karalystė („Duomenų valdytojas”, BDAR 4 straipsnis (7)).

 

 1. Asmens duomenų kaupimas, apdorojimas ir panaudojimas
  • Asmens duomenys

Asmens duomenys yra apibrėžiami kaip bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (BDAR 4 straipsnis (1) subjektas)

Į šiuos duomenis privalomai įeina Jūsų vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, gimimo data bei kitokie kaupiami duomenys, pateikiami internetinio užsakymo, registracijos, naudotojo paskyros ar užklausos per kontaktinę formą pateikimo metu (toliau nurodomi kaip „Asmens duomenys“).

Statistiniams duomenims, kuriuos mes kaupiame dėl techninių priežasčių Jūsų apsilankymo mūsų interneto svetainėje metu, kurie yra anonimizuoti ir dėl to negali būti susieti su Jūsų asmeniu, ši Privatumo politika yra netaikoma. Į šiuos statistinius duomenis įeina informacija apie Jūsų apsilankymų mūsų puslapyje kiekį, Jūsų naršymo seanso laikas, Jūsų aplankyti svetainės puslapiai, Jūsų naršyklės informacija, IP adresas, kompiuterinės programinės ir techninės įrangos duomenys. Šią informaciją kaupiame ir perduodame anonimiškai su tikslu gauti informacijos apie mūsų interneto svetainės naudojimą ir atitinkamai ją patobulinti.

 • Jūsų duomenų kaupimas, apdorojimas ir panaudojimas

Apskritai, įmanoma naudotis mūsų interneto svetainės paslaugomis neįvedant jokių asmens duomenų. Mūsų interneto svetainėje kaupiamų asmens duomenų pateikimo pobūdis yra savanoriškas kaip įmanoma platesniu mastu.

Detaliau nurodome, kokiems tikslams kaupiame ir apdorojame šių rūšių asmens duomenis:

 • Verslo ryšių puoselėjimas

Mes kaupiame ir apdorojame Jūsų vardą, pavardę, adresą, užsakymų istoriją ir kitus panašaus pobūdžio asmens duomenis su tikslu puoselėti tarpusavio verslo ryšius, pavyzdžiui, kad galėtumėme atsakyti į Jūsų pateikiamas užklausas, įgyvendinti pasiektus susitarimus, pristatyti užsakytas prekes, įvykdyti apmokėjimus arba techniniams administravimo tikslams.  administration purposes. Duomenų apdorojimo teisinis pagrindas yra Bendrojo asmens duomenų reglamento (BDAR) 6 straipsnio (1) dalis, kadangi tokie veiksmai yra būtini norint Jums teikti kontraktuose numatytas paslaugas. Jūsų asmeninius duomenis galime gauti per mūsų interneto svetainėje nurodytą elektroninio pašto adresą arba mūsų interneto svetainės kontaktiniame lauke.

Šiuos asmens duomenis mes saugosime visų mūsų verslo ryšių trukmės metu. Jei per trejų metų laikotarpų tarp mūsų neįvyksta jokių verslo sandorių, mes ištriname arba anonimizuojame Jūsų asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai įstatymas mus įpareigoja saugoti duomenis ilgesniam laikui.

 

 • Paskyros mūsų duomenų bazėje sukurimas

Kai susisiekiate su mumis pirmąkart elektroniniu paštu ar per mūsų interneto svetainės kontaktinį lauką arba jei dalyvaujate vykdomoje akcijoje, tokioje kaip papildomos garantijos įsigytam produktui suteikime, savo duomenų bazėje Jums sukuriame atskirą paskyrą. Visi tolimesni asmens duomenys, kuriuos Jūs mums pateikiate, t.y. vykdydami užsakymus arba per klientų aptarnavimo tarnybą, yra išsaugojami Jūsų paskyroje. Šio duomenų apdorojimo teisinis pagrindas yra Bendrojo asmens duomenų reglamento (BDAR) 6 straipsnio (1) dalis, kadangi tokie veiksmai yra būtini norint Jums teikti kontraktuose numatytas paslaugas.

Šiuos asmens duomenis mes saugosime visų mūsų verslo ryšių trukmės metu. Jei per trejų metų laikotarpų tarp mūsų neįvyksta jokių verslo sandorių, mes ištriname arba anonimizuojame Jūsų asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai įstatymas mus įpareigoja saugoti duomenis ilgesniam laikui.

 

 • Naujienlaiškio prenumeravimas ir naujienlaiškio efektyvumo analizė
  1. Prenumeravimas

Jeigu prenumeruojate mūsų elektroninį naujienlaiškį, mes naudojame Jūsų pateiktus asmens duomenis elektroninio naujienlaiškio pristatymui.. Norėdami užsiregistruoti, privalote pateikti savo elektroninio pašto adresą. Visa toliau siunčiama informacija yra pateikiama visapusiškai savanorišku pagrindu su tikslu Jus geriau pasiekti naujienlaiškio pagalba arba pritaikyti naujienlaiškio turinį Jūsų interesams. Naujienlaiškiuose yra pateikiama aktualios naujienos ir informacija apie mūsų produkciją bei bendro pobūdžio patarimai ar informacija, susijusi su veiksmais, į kuriuos yra įtraukta mūsų produkcija. Šio duomenų apdorojimo teisinis pagrindas yra Jūsų duotas sutikimas pagal Bendrojo asmens duomenų reglamento (BDAR) 6 straipsnio (1) dalį.

Jūsų asmens duomenis šiam tikslus saugosimi iki kol (i) jūs nutraukiate prenumeratą arba (ii) maksimaliai 18 mėnesių trukmei, jei per tą laiką nė karto nebuvote atidarę mūsų naujienlaiškio. Tokiu atveju mes ištriname arba anonimizuojame Jūsų asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai įstatymas mus įpareigoja saugoti duomenis ilgesniam laikui.

Jūs galite nuspręsti atsisakyti mūsų elektroninio naujienlaiškio prenumeratos bet kuriuo metu, nenurodydami priežasties ir su įsigaliojimu nedelsiant. Jūs galite atsisakyti naujienlaiškio paspaudę ant nuorodos mūsų elektroninių naujienlaiškių apačioje arba naudodami mūsų kontaktinę formą.

 1. Naujienlaiškio efektyvumo analizė

Mes nuolatos stengiamės tobulinti mūsų teikiamas paslaugas. Vedami šio tikslo, mes analizuojame išsiųstų elektroninių naujienlaiškių pasiekiamumą, t.y. ar pateikti elektroninio pašto adresai yra galiojantys, ar naujienlaiškis buvo atidarytas, ar buvo paspausta ant naujienlaiškyje esančių nuorodų ir ar yra gauta atsakymų (automatiniai atsakymai, pranešimai apie klaidas ir pan.). o duomenų apdorojimo teisinis pagrindas yra Jūsų duotas sutikimas pagal Bendrojo asmens duomenų reglamento (BDAR) 6 straipsnio (1) dalį.

Jūsų asmens duomenis šiam tikslui mes saugosime dvejus metus. Praėjus šiam terminui, mes ištrinsime arba anonimisime Jūsų asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai įstatymas mus įpareigoja saugoti duomenis ilgesniam laikui.

 

 • Sutikimas dalintis nepilnamečių asmenų duomenimis

Asmenys iki 16 metų negali mums pateikti jokių asmens duomenų be išankstinio tėvų ar globėjų sutikimo.

 • „Tik su Jūsų sutikimu“: Teisė atšaukti savo sutikimą

„Tik su Jūsų sutikimu“ yra teisinis pagrindas, leidžinatis apdoroti Jūsų asmens duomenis, todėl Jūs galite atšaukti savo sutikimą bet kada nenurodant priežasties. Prašome atkreipti dėmėsį, jog Jūsų sutikimo atšaukimas nepakeičia prieš tai įvykdyto duomenų apdorojimo teisėtumo.

 1. Kaip mes perduodame Jūsų asmens duomenis su trečiosiomis šalimis

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodamos trečiosioms šalims tik šiais numatytais atvejais:

 • su Spectrum Brands įmonių grupe susijusioms bendruomenėms būtinais šios interneto svetainės palaikymo sumetimais;
 • mūsų prekių ar paslaugų tiekėjams, tokiems kaip mūsų klientų aptarnavimo tarnybai arba mūsų transportavimo partneriams, kuomet tai yra susiję su Jūsų atliktais veiksmais mūsų svetainėje;
 • mūsų nurodytai marketingo agentūrai, į kurią kreipiamasi kaip į nurodytus atstovus spaudai;
 • mūsų informacinių technologijų (IT) agentūroms, kurios mums tiekia IT paslaugas ir apdoroja tokius duomenis tik nurodytų paslaugų tiekimo tikslams (t.y. hostingo ar IT priežiūros ir palaikymo paslaugoms, naujienlaiškių sistemai);
 • tuo atveju, jei parduodame dalį bendrovės turto, mūsų klientų asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami potencialiam pirkėjui;
 • profesionaliems ar teisės patarėjams;
 • mūsų marketingo agentūroms, priklausomai nuo Jūsų marketingo pasirinkimų;
 • teismams, arbitražams, sukčiavimo prevencijos įstaigoms, teisėsaugos įstaigoms, ent authorities, reguliavimo pareigūnams, advokatams, jei tai yra būtina siekiant atitikti įstatymų nuostatas arba įgyvendinti, vykdyti ar apginti teises ar teisinius reikalavimus; ir
 • visais kitais atvejais, kai turime Jūsų sutikimą arba kai tai yra leidžiama pagal įstatymą.

 

Visais atvejais, kuomet mes sudarome sutartį su kitomis bendrovėmis (rangovėmis) dėl paslaugų mūsų įmonės vardu atlikimo įtraukiant duomenų apdorojimą ir Jūsų asmens duomenų perdavimą, minėtos bendrovės yra įpareigojamos apsaugoti Jūsų asmens duomenis ir juos naudoti tik tikslams, kurie yra numatyti susitarimuose su šiomis bendrovėmis.

Tais atvejais, kai mes perduodame, priklausomai nuo Jūsų nurodytos vietovės, duomenis į valstybes už ES/EEE ribų, trečiųjų šalių gavėms perduodame duomenis tik jei gavėjas turi pakankamas teisines garantijas, nurodytas ES Standartinėse sutarčių sąlygose arba yra sertifikuotas pagal „Privatumo skydo“ reikalavimus.

Jūs galite teirautis tolimesnės informacijos, pvz. atitinkamų saugumo garantijų kopijų, apie saugumo priemones, įgyvendintas vykdant konkrečius duomenų perdavimo atvejus adresu dsr@eu.spectrumbrands.com.

 

 1. Jūsų teisės Jūsų asmens duomenų atžvilgiu

Jei atitinkate tam tikrus reikalavimus, Jūs turite šias teises:

 • Reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, kuriuos mes apdorojame;
 • Reikalauti ištaisyti ar papildyti Jūsų asmens duomenis
 • Reikalauti sunaikinti Jūsų asmens duomenis
 • Reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų apdorojimą
 • Pareikalauti nutraukti Jūsų asmens duomenų apdorojimą
 • Pareikalauti pateikti Jūsų asmens duomenis struktūruotai, įprastai naudojamu ir automatizuotai įskaitomu formatu (teisė į duomenų perkėliamumą)
 • Atšaukti sutikimą ateities operacijoms, įsigaliojantį ateities veiksmams
 • Atsisakyti būti sprendimo, kuris buvo atliktas išskirtinai automatinio apdorojimo, įskaitant profiliavimą, subjektu

 

Norėdami pareikšti savo teises, galite susisiekti su mumis šiuo adresu:

Spectrum Brands (UK) Ltd

DSR Request

Regent Mill, Fir Street
Failsworth Manchester

M35 0HS
United Kingdom

Telefonas: +44 (0) 161 947 3000
Faksas: +44 (0) 161 682 1708

dsr@eu.spectrumbrands.com

 

Į Jūsų siųstas užklausas atsakome pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

 1. Slapukai

Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų slapukų panaudojimo politiką, paspauskite šią nuorodą, kad susipažintumėte su mūsų Slapukų Polika.

 1. Duomenų apsauga

Mes iš visų išgalių stengiamės kaupti Jūsų duomenis naudodami visas turimas technologines ir organizacines galimybes norėdami apriboti trečiąsias šalis nuo prieigos prie Jūsų duomenų.

Visi duomenys yra saugojami serveriuose su aukščiausiais saugumos standartais tam, kad būtų užkirsti bet kokie trečiųjų šalių bandymai prieiti prie duomenų.

 1. Mūsų duomenų privatumo valdytojas

Jei Jums kyla klausimų dėl šios Privatumo politikos ar dėl mūsų vykdomų Jūsų asmens duomenų apdorojimo, prašome kreiptis į mūsų duomenų privatumo valdytoją:

gdpr@eu.spectrumbrands.com

 1. Jūsų teisė pareikšti skundą

Jeigu manote, jog mūsų vykdomi Jūsų asmens duomenų apdorojimo veiksmai pažeidžia duomenų apsaugos įstatymus, Jūs turite teisę atsakingai priežiūros institucijai pareikšti skundą.

 

© Spectrum Brands (UK) Limited 2019 m. rugpjūtis

 

Use translation key: CONVAR_DESCRIPTION